top of page

Trvalý pobyt v Kolumbii

Verejný·5 členov

S hlbokým žiaľom oznamujem, že nás navždy opustil náš krajan, ktorý dlhé roky žil v Kolumbii medzi Pereirou a Armeniou, Lubo Ludvig.
Informácie

Táto skupina je zameraná na Slovákov a Čechov, ktorí majú tr...

{počet, množné číslo, iné {členovia}}

bottom of page